Pravopis

Uobičajen

Veliko slovo

Velikim početnim slovom piše se:

a) prva reč u rečenici

b) imena, prezimena, nadimci

c) vlastita imena životinja

d) imena naroda

e) geografski nazivi

DIGITAL CAMERA

Odvojeno i sastavljeno pisanje reči

 • Pisanje odrične rečce                                                                    pr: nečovek, nerad, nesiguran
 • Rečca LI piše se odvojeno kad ima upitno značenje              pr: jesi li se naspavao?

– Navodnici

 • Navodnici se stavljaju kada se navode tuđe reči,
 • Među navodnike se stavljaju reči sa ironičnim, podrugljivim značenjem
 • Među navodnike se stavljaju naslovi knjiga, nazivi časopisa…

Promenljive reči

Uobičajen

Promenljive            Nepromenljive

 1. imenice                                                                 1.  prilozi
 2. zamenice                                                              2.  predlozi
 3. pridevi                                                                    3.  veznici
 4. brojevi                                                                   4.  uzvici
 5. glagoli                                                                   5.  rečce

                              I m e n i c e

Vlastite                                                            Gradivne

Miloš stoji pored Save.                             – Kupio sam šećer.

Zajedničke                                                      Apstraktne                                                                  Zbirne

Dečak peva pesmu.                                 – Posle pobede zavladalo je veselje.                  – Lišće je opalo.

 

62369_507229189319729_1442153991_n

                           P r i d e v i

 • Opisni – Jasna ima lep šešir.
 • Prisvojni – Mamina haljina je u sobi.
 • Gradivni – Ona ima zlatnu ogrlicu.
 • Vremenski – U letnje dane nosi se haljina.

                           Z a m e n i c e

Lične                                               Imeničke                                            Pridevske

ja         mi                                          1. upitno – odnosne                            1. prisvojne

ti          vi                                            2. neodređene                                     2. pokazne

on        oni                                         3. odrične                                              3. upitno – odnosne

ona      one                                        4. opšte                                                 4. neodređene

ono      ona                                                                                                        5. odrične

6. opšte

 

                         B r o j e v i

 • Osnovni   – tri
 • Redni        – treći
 • Zbirni       – troje

                         G l a g o l i

Radnja                                   Stanje                                  Zbivanje

pevati                                       ležati                                    svitati

igrati                                        pocrveneti                           grmeti

IMENICE

Uobičajen

Sa imenicama se srećemo u svakodnevnom govoru, pa je veoma bitno da ih razlikujemo i naučimo osnovna praila o pisanju pojedinih imenica. Imenice su reči koje imenuju bića, predmete i pojave. Rod imenica: muški, ženski i srednji. Broj imenice: jednina i množina.

Sve imenice delimo na: vlastite, zajedničke, zbirne, gradivne i misaone.

 • Vlastite imenice su one koje znače vlastita imena pojedinih bića i predmeta.
 • Zajedničke imenice su one koje znače zajedničko ime za za više bića ili stvari iste vrste.
 • Zbirne imenice su one koje znače ime više bića ili predmeta u zbiru.
 • Gradivne imenice su one koje znače ime neke materije čiji najmanji deo, kao i najveći ima isto ime.
 • Misaone imenice su one koje znače ime naših osećanja, osobina, stanja i slično.